• +359 884 13 68 70

Общи условия

Общите условия за използване на нашите услуги

Фирмена Информация:
 
Име на фирмата: "Нова Хост" ЕООД
Булстат: 202318007
МОЛ: Петър Христов
Адрес на регистрация: гр. Троян, ул. Длъжковска 5
 
Закони и юрисдикция
 
Условията посочено по - долу се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ и законите на Република България. 
При предоставяне на достъп до услугата доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребитлеля на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ. 
Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища. 
 
Отношения Клиент, за краткост наричан Потребител, и "Нова Хост" ЕООД, наричан по-долу за краткост Доставчик. 
 
Потребителят има право да ползва услугите на Доставчикът в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване. 
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им. 
Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация съдържаща се на сървърите на Доставчика отделно от архивите предоставяни от горепосочения. 
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Доставчикът. 
 
 
"Носене на отговорност" 
 
Доставчикът носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. 
Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ Интернет/Уеб приложения. 
Доставчикът не носи отговорност за: 
Начинът, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва услугата и за всички последствия от това, като например:
Неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчикът;
Сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи; 
Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация; 
За случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчикът с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата. 
Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти в продължение на 90 дни. Времето за съхранение на данни на виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени е 30 дни.
 
Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на abuse@novahost.bg. 
СМС заплащането се предоствят единствено за трите Български оператора - Мтел, Теленор и Виваком.
 
Доставчикът категорично забранява следния тип съдържание, като файлове или връзки към хостваните уеб сайтове:

Нашата организация се грижи за Вашата сигурност, не допускаме да има злоупотреби и измами. Стараем се да няма проблеми, с предоставяните услуги, но в случай, че се появи такъв,молим за коректно отношение, да ни съобщите по най-бързия възможен начин, за да бъде отстранен проблемът.

Следните редове уреждат условията за използването на отделните услуги.

Counter-Strike сървър

Общи условия

Интелектуална собственост:
 
Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчикът и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост. 
 
Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно деактивира услуги които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина без съгласието на реалният собственик на тази собственост.
 
Uptime / Поддръжка на услугите : 
 
Доставчикът се съгласява и задължава да поддържа услугите на всичките Потребители в изрядно състояние според вече описаните правила .
Доставчикът не е отговорен за условия извън неговият контрол които предизвикват прекъсване на услугата пример : 
   
- Проблем предизвикан от потребител който е нарушил правата ни за използване на услугите и е предизвикал глобална мрежа да ограничи мрежата която предлагаме за общо ползване.
- Проблем предизвикан на хардуерно ниво което не можем да контролираме и оправим в нормалните 10-20 минути при софтуерни фактори
- Проблем предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки.
   
Доставчикът се задължава да прегледа точната причина поради която се е случило прекъсването на достъп до услугата и да помогне на Потребителят максимално в допустимите граници.
Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината на всички прекъсвания на услугите който  Потребителят ползва на съответният потребител.
Доставчикът се съгласява да обясни в детайли на Потребителят какви действия са взети да предотвратят бъдеще такива фактори.
 
Законни интереси
 


Надзорни органи, контролиращи дейността:


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15 
Дирекция „Правна и международна дейност”
Отдел„Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/ 91-53-531
Дирекция „ Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/ 91-53-535
Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на
администратори на лични данни - тел.  02/915 35 18
Деловодство – тел. 02/ 91-53-515,91-53-519 
факс 02/ 91-53-525 
Приемна – 9:30 - 17:00
e-mail: kzld@cpdp.bg
web: http://www.cpdp.bg/


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия:  0700 111 22


Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугите предлагани от "Нова Хост" ЕООД от датата на приемане.

Powered by WHMCompleteSolution

  • Payment ways:

SMSHosting.BG 2010 - 2021